Habitat/fyndort – kommentar

Svensk översättning

Habitat/fyndort – kommentar

Definition

Ytterligare information om en habitat/fyndort som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Sanddyn mot norr utsatt för högt tidvatten.

Använd

Registrera bara en gång per Habitat/fyndort.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet