Avyttringspris – grupp

Svensk översättning

Avyttringspris – grupp

Definition

Det totala pris som erhållits för en grupp objekt vid avyttring inklusive eventuell skatt. Om individuella priser för enskilda objekt i gruppen är kända använd Avyttringspris.

Registrering

Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal genom att använda växlingskursen vid avyttringsdatumet. Använd Avyttring – kommentar för att registrera uppgifter om icke-lokal valuta som använts vid betalning.

Exempel

750,00

Använd

Ett Avyttringspris – grupp kan användas för ett antal objekt, men varje objekt kan bara ha ett Avyttringspris – grupp.

Informationsgrupp

Information om avyttring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet