Avhending - pris på gruppe av objekter

Norsk oversettelse

Avhending – pris på gruppe av objekter

Definisjon

Den samlede prisen som ble oppnådd for en gruppe objekter som har blitt avhendet, inkludert eventuelle skatter og avgifter. Hvis prisen på enkeltobjekt i gruppen er kjent, bruk enheten Avhending – pris.

Registrering

Bruk norske kroner. Konverter eventuell fremmed valuta til norske kroner med valutakursen på tidspunktet for avhending Bruk Avhending – merknad for å registrere nærmere informasjon om valutaen som ble brukt.

Eksempler

750,00

Bruk

Avhendingsprisen på gruppen kan brukes for flere objekter, men ett objekt kan kun ha én referanse til enheten Avhending – pris på gruppe av objekter.

Gruppe

Avhending

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd