Form

Svensk översättning

Form

Definition

Den metod som används för att montera eller bevara ett exemplar.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

torr; tunn; sektion; nålad; våt

Använd

Registrera mer än en gång för ett objekt endast om mer än en form förekommer.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust