Fältinsamling/undersökning utförd av

Svensk översättning

Fältinsamling/undersökning utförd av

Definition

Person eller Organisation som ansvarar för att samla in ett exemplar eller objekt i fält.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person eller Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller ett exemplar.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet