Feltinnsamler

Norsk oversettelse

Feltinnsamler

Definisjon

Personen eller organisasjonen som var ansvarlig for innsamlingen av et eksemplar eller objekt i felt.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn og et fornavn. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriftene Person eller Organisasjon. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Person eller Organisasjon.

Bruk

Gjentas så mange ganger som nødvendig for et objekt eller eksemplar.

Gruppe

Feltinnsamling av objekter

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd