Fältinsamling/undersökning – ursprung

Svensk översättning

Fältinsamling/undersökning – ursprung

Definition

De sociala, socioprofessionella eller etniska grupper från vilka ett objekt samlats in eller köpts. Kan vara annorlunda än produktionsgrupp och/eller gruppanvändning.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att registrera flera informationsenheter, som till exempel för en Person, ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Grupp, Person eller Organisation.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet