Fältinsamling/undersökning – nummer

Svensk översättning

Fältinsamling/undersökning – nummer

Definition

Ett nummer eller en kod som tilldelats ett objekt från en fältinsamling/undersökning innan ett Ankomstnummer eller Objektnummer kan tilldelas.

Registrering

Registrera precis så som den som utfört fältinsamling eller arkeolog har skrivit. Använd samma skiljetecken och stora bokstäver.

Exempel

F345

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust