Fältinsamling/undersökning – kommentar

Svensk översättning

Fältinsamling/undersökning – kommentar

Definition

Ytterligare information om platsen eller metoden för fältinsamling eller undersökning.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Platsen var mycket våt efter en översvämning.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust