Förväntad återlämning – sätt

Svensk översättning

Förväntad återlämning – sätt

Definition

Sättet som ett objekt kommer att återlämnas till organisationens byggnader på.

Registrering

Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

kurir; rekommenderad post; inlämnat för hand

Använd

Registrera endast en gång för en utlämning.

Informationsgrupp

Information om utlämning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet