Utlämning – referensnummer

Svensk översättning

Utlämning – referensnummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer för en utlämning. Det ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation för en utlämning. Numret kan tilldelas till en kommentar om utlämning eller kvitto.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

D1993.123

Använd

Samma Referensnummer för utlämning av objekt kan användas för ett eller flera objekt som skickas tillsammans men ett objekt kan bara ha ett Referensnummer för utlämning av objekt för en enskild utlämning.

Informationsgrupp

Information om utlämning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust