Utlämning – syfte

Svensk översättning

Utlämning – syfte

Definition

Anledningen till att en utlämning skedde.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

utställning; avyttring; användning

Använd

Registrera endast en gång för en utlämning.

Informationsgrupp

Information om utlämning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet