Klima og miljø - anbefalinger

Norsk oversettelse

Klima og miljø – anbefalinger

Definisjon

Særskilte anbefalinger for hvilket miljø et objekt skal ha ved framvisning eller magasinering, som kommer i tillegg til generelle anbefalinger for objekter av den aktuelle typen.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Maks. 30 lux UV-belastning pga blekktypen.

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt.

Gruppe

Informasjon om vilkår til objektet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd