Klimat- och miljöförhållanden – kommentar

Svensk översättning

Klimat- och miljöförhållanden – kommentar

Definition

Dokumentation av klimat- och miljöförhållanden som ett objekt förvaras i.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Förvarad i plastlåda i träskjul med läckande tak, 1/3/1990 till 3/1/1992.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt. Använd i samband med Klimat- och miljöförhållanden – datum för att upprätthålla en logg över de klimat-och miljöförhållanden som ett objekt förvarats i.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust