Klimat- och miljöförhållanden – datum

Svensk översättning

Klimat- och miljöförhållanden – datum

Definition

Det datum som hör till en kommentar om klimat- och miljöförhållanden.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

06/10/1996; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för en Klimat- och miljöförhållanden – kommentar.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet