Klimat- och miljömätning – enhet för värde

Svensk översättning

Klimat- och miljömätning – enhet för värde

Definition

Den enhet som används vid mätning av en aspekt av en placerings klimat- och miljöförhållanden.

Registrering

Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.

Exempel

C; %; Lux

Använd

Registrera endast en gång för ett Klimat- och miljömätning – värde.

Informationsgrupp

Information om placering

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet