Miljømåling - verdienhet

Norsk oversettelse

Miljømåling – verdienhet

Definisjon

Måleenheten som brukes ved måling av et aspekt av plasseringens miljø.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep eller en enkelt kode. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

C; %; lux

Bruk

Registrer kun én gang for enheten Miljømåling – verdi.

Gruppe

Plassering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd