Klimat- och miljömätning – datum

Svensk översättning

Klimat- och miljömätning – datum

Definition

Det datum då en klimat- och miljömätning ägde rum i ett utrymme.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

23/10/2007; 2011-12-17

Använd

Registrera endast en gång för ett Klimat- och miljömätning – värde.

Informationsgrupp

Information om placering

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet