Ankomst – syfte

Svensk översättning

Ankomst – syfte

Definition

Anledningen att ett objekt eller grupp av objekt kommer in till organisationen i fysisk form.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

förfrågan; inköp; lån

Använd

Registrera endast en gång för en ankomsthändelse.

Informationsgrupp

Information om inkommande objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust