Ankomstnummer

Svensk översättning

Ankomstnummer

Definition

Ett unikt nummer som tilldelats ankomst av ett eller flera objekt och som används till att spåra objekt vid återlämning eller förvärv. Det bör användas som referens till skriftlig dokumentation om objekt som kommer in till organisationen för första gången. Numret ska vara det nummer som finns på en ankomstblankett eller ett kvitto.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

E1993.123

Använd

Samma Ankomstnummer kan användas till ett eller flera objekt som tagits emot tillsammans, men ett objekt kan bara ha ett Ankomstnummer i taget.

Informationsgrupp

Information om inkommande objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust