Ankomstdatum

Svensk översättning

Ankomstdatum

Definition

Det datum som ett objekt eller en objektgrupp kommer in till organisationen.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1990; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för ett inkommande objekt.

Informationsgrupp

Information om inkommande objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet