Nummer på upplaga

Svensk översättning

Nummer på upplaga

Definition

Ett nummer som tilldelats en grupp av objekt som producerats på samma gång av en tillverkare.

Registrering

Registrera information om numret och typ av begränsad upplaga eller produktionstillfälle, till exempel tryck eller gjutning som objektet är en del av. Använd Exemplarnummer för att registrera ett nummer som tilldelats ett enskilt objekt vid ett produktionstillfälle.

Exempel

femte upplagan, utgiven 1993.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust