Planering av dokumentation - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Denna process är mer generell än många andra. Här ligger fokus på planering och hantering av alla typer av dokumentationsprojekt. Det innebär att ange målsättning, skriva en plan, övervaka projektets framsteg och hantera alla problem som dyker upp under arbetets gång.

Om museet ännu inte uppnått miniminivån i processen för Beståndsinventering bör detta prioriteras först i planen.

Alla dokumentationsprojekt är inte “retrospektiva”, i den meningen att information som borde ha skrivits ned redan när objekten förvärvades registreras. Katalogisering är ett exempel på en kontinuerlig process utan slut, men som blir enklare att hantera som åtskilda projekt, snarare än en stor samling eftersläpande arbete.

Att planera kvalitetshöjning av museets dokumentation bör ske som en del av organisationens långsiktiga utvecklingsarbete. Som ett exempel kan målsättningen att lägga upp bilder av samlingen på webben leda till ett projekt för att förbättra den upphovsrättsinformation som krävs. Eller också kan en planerad utställning innebära efterforskningar som kan höja kvaliteten på information om objekt. Som i all annan verksamhetsplanering innebär slutförandet av en dokumentationsplan att behoven bör ses över på nytt, vilket kan leda till en ny plan.

Det här är en av de primära processerna i Spectrum.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet