Placering av dokument

Svensk översättning

Placering av dokument

Definition

Den plats ett dokument som man hänvisar till finns arkiverat i organisationens dokumentationssystem.

Registrering

Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel

Rum 153; monter 3; låda 4; C:/Dokument/Utlåningsdokument/Lån-2003-03

Använd

Registrera endast en gång för ett dokument som hänvisats till.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet