Dokumentplassering

Norsk oversettelse

Dokumentplassering

Definisjon

Hvor et henvist dokument er lagret i museets dokumentasjonssystem.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep eller én enkelt kode. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper. Påse at alle plasseringer kan beskrives med unike begreper.

Eksempler

rom 153, skap 3, skuffe 4; C:Documentsloan-documentationLoan-2003-03

Bruk

Registrer kun én gang for hver referanse.

Gruppe

Referanse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd