Document - Locatie

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Document – Locatie

Definitie

Plaats waar een document waarnaar wordt verwezen is opgeslagen in het collectie-informatiesysteem van een organisatie.

Invulinstructies

Gebruik één term of code. Gebruik een lijst van standaardtermen of -codes. Zorg ervoor dat elke standplaats uniek is.

Voorbeelden

Kamer 153, Kast 3, Lade 4; C:DocumentenBruikleendocumentatieBruikleen-2003-03

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk document.

Informatiegroep

Referentie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO