Avyttring – villkor

Svensk översättning

Avyttring – villkor

Definition

Restriktioner som gäller alla objekt som ska avyttras.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Mottagaren av avyttrat objekt ska finna inom landet.

Använd

Registrera endast en gång per avyttring

Informationsgrupp

Information om avyttring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust