Avyttring – metod

Svensk översättning

Avyttring – metod

Definition

Sättet som ett objekt avyttras på.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

flyttad; destruerad; såld

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om avyttring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet