Avyttring godkänd av

Svensk översättning

Avyttring godkänd av

Definition

Person som ger sitt slutgiltiga bifall till att en avyttring kan äga rum.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera endast en gång för en avyttring.

Informationsgrupp

Information om avyttring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet