Avyttring – datum för godkännande

Svensk översättning

Avyttring – datum för godkännande

Definition

Det datum när den som registrerats som Avyttring godkänd av ger det slutgiltiga bifallet till att en avyttring kan genomföras.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera endast en gång för en avyttring.

Informationsgrupp

Information om avyttring

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet