Avhending - dato for godkjenning

Norsk oversettelse

Avhending – dato for godkjenning

Definisjon

Datoen for når den ansvarlige for avhendingen godkjenner at avhendingen kan utføres.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. Vær så spesifikk som mulig og angi også om dato ikke er kjent. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

17.12.2017; 04-08-2018

Bruk

Registrer kun én gang for en avhending.

Gruppe

Avhending

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd