Mått – värde

Svensk översättning

Mått – värde

Definition

Värdet uttryckt med siffror för en Mått.

Registrering

Ett nummer utan andra skiljetecken än decimaltecken när det behövs. Värdet bör vara så exakt som behövs för den typen av objekt, för processen och för organisationen.

Exempel

987; 0.234

Använd

Registrera bara en gång per Mått.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet