Mått – kvalificerare för värde

Svensk översättning

Mått – kvalificerare för värde

Definition

Uppmätt statistisk avvikelse för ett mått. Om fältet lämnas blankt så är det rimligt att tro att noggrannheten på måttet är korrekt. Använd inte stora bokstäver eller skiljetecken.

Registrering

Använd standardiserade statistiska uppgifter

Exempel

+ eller -, 150, ungefär, ned till närmaste cm

Använd

Registrera endast en gång per Mått som registrerats om det finns osäkerhet.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet