Mål - modifikator

Norsk oversettelse

Mål – modifikator

Definisjon

Sannsynlig avvik for en målt størrelse. Hvis det ikke registreres noe her, antar man at registrert størrelse er korrekt. Ikke bruk store bokstaver eller tegnsetting.

Registrering

Bruk standardisert statistisk notasjon.

Eksempler

+ eller – 150; omtrent; til nærmeste cm

Bruk

Registrer kun én gang for et registrert Mål, dersom det er usikkerhet om verdien.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd