Afmeting - Precisie

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Afmeting – Precisie

Definitie

De mate van afwijking voor een bepaalde afmeting. Als dit veld niet wordt ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de geregistreerde afmeting accuraat is. Gebruik geen leestekens of hoofdletters.

Invulinstructies

Gebruik de standaardnotatie.

Voorbeelden

+ of – 150; circa; naar schatting; afgerond naar boven

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor de geregistreerde Afmeting.

Informatiegroep

Objectbeschrijving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO