Mått – måttenhet

Svensk översättning

Mått – måttenhet

Definition

Enheten för mått som används när man mäter ett Mått.

Registrering

Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora bokstäver eller använd en standardförkortning. Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen bör bestämma vilka standardenheter som ska användas för olika storlekar och objekttyper.

Exempel

m, mm, gram

Använd

Registrera bara en gång per Mått.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet