Mått – uppmätt del

Svensk översättning

Mått – uppmätt del

Definition

Del av ett objekt som mäts.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

bas, ram, montering

Använd

Registrera bara en gång per Mått.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet