Inlämnare

Svensk översättning

Inlämnare

Definition

Person eller Organisation som ett lånat eller tillfälligt inlämnat objekt erhölls ifrån om annan än Nuvarande ägare eller Långivare.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel för en person, ett efternamn och ett förnamn. Beskrivningen av dessa informationsenheter finns under rubrikerna Person och Organisation. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person eller Organisation som det passar.

Använd

Registrera endast en gång för varja objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om inkommande objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet