Innleverer

Norsk oversettelse

Innleverer

Definisjon

Kontaktinformasjon for eier av et innlånt eller innlevert objekt, eller et annet objekt som museet har ansvar for og som ikke eies av museet.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn og et fornavn for en person. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriftene Person og Organisasjon. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Person og Organisasjon.

Bruk

Registrer kun én gang for hvert objekt eller en gruppe av objekter.

Gruppe

Mottak

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd