Bewaargever

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Bewaargever

Definitie

De Persoon of Organisatie van wie een geleend of tijdelijk in bewaring gegeven object is verkregen, als deze afwijkt van de Huidige eigenaar of Bruikleengever.

Invulinstructies

Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld voor een Persoon, een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon en Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.

Voorbeelden

Zie Persoon of Organisatie.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.

Informatiegroep

Inkomend object

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO