Deaccession och avyttring - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy som omfattar avyttring av accederade och icke-accederade objekt. Den kan antingen finnas i ett separat dokument, utgöra en del i en integrerad samlingsutvecklingspolicy eller vara en del av museet övergripande policy för samlingsförvaltning. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vilka etiska regler följer museet vid överväganden om potentiell avyttring?
  • Frånsett generella överväganden, finns det några juridiska begränsningar för möjligheten att avyttra objekt, till exempel gällande lagstiftning, styrdokument eller specifika överenskommelser med givare?
  • Varför och hur kan objekt avyttras?
  • Vilka kriterier bör övervägas vid beslut om föreslagen avyttring?
  • Vem kan föreslå och godkänna avyttring av accederade objekt?
  • Vem kan föreslå och godkänna avyttring av annat icke-accederat material?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas vid avyttring av objekt. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Förslag om avyttring av objekt sker skriftligt. De som fattar beslut har alla relevanta fakta och kan kontrollera att förslaget följer den fastställda policyn.
I det skriftliga förslaget hänvisas till den information som bevisar att museet äger objekten, eller ger synnerliga skäl till anta att så är fallet. Beslutsfattare kan bedöma riskerna med att avyttra objekt som saknar bevis för äganderätt.
I det skriftliga förslaget undersöks och noteras museet alla specifika risker, kostnader eller andra relevanta begränsningar. Avyttring av farliga objekt sker inte på ett felaktigt eller olagligt sätt (till exempel hantering av asbest).
Museets organisation ger specifika tillstånd innan avyttring av accederade objekt och mer än en befogad person godkänner avyttring av icke-accederat material. Museets organisation kan formellt hållas ansvarig för avyttring. Objekt avyttras inte efter ingivelser från enskilda personer.
Objekt avyttras enligt de etiska regler som gäller för museet. Det finns ingen risk att museets anseende eller rykte skadas.
Godkänd deaccession registreras i accessionsförteckningen och annan relevant information uppdateras. Accessionsförteckningen utgör en manipuleringssäker huvudlista över alla objekt som museet äger.
All dokumentation som rör avyttring sparas. Det finns en granskningshistorik om det uppstår problem vid ett senare tillfälle.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet