Deaccession och avyttring - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Använd denna process för att avyttra objekt som tillhör museet. Orsaker till avyttring kan vara att objekt är så skadade att de inte har något lämpligt användningsområde, repatriering av mänskliga kvarlevor eller andra objekt samt överföring av dubbletter till ett annat museum som en del av en samlingsöversyn. Ibland överförs objekt inom ett museum, till exempel från samlingen av accederade objekt till en rekvisitasamling av icke-accederade objekt.

Som det beskrivs i processen för Förvärv och accession, innebär accession ett formellt åtagande av museets organisation att objekt ska införlivas med den accederade samlingen. Accession innebär etiska åtaganden, men det gör även motsatsen. Deaccession behöver alltid föregås av noggranna överväganden, enligt en fastställd policy, helst som en del av en integrerad policy för samlingsutveckling som både omfattar förvärv och avyttring.

Etiken kring avyttring av objekt från museer har ändrats. Från ett förhållningssätt där accederade objekt inte avyttrats alls, till att ansvarsfull avyttring kan ske som en del av ett museums långsiktiga policy för samlingsutveckling. Den inleds med en kontrollerad samlingsöversyn. Ekonomiskt motiverad gallring anses fortfarande vara oetiskt och kan troligen resultera i sanktioner från yrkesverksamma och finansiärer.

Denna process kan även användas för avyttring av objekt som tillhör museet, men som inte accederats. Det kan inkludera objekt som tillfälligt förvärvats vid samtidsinsamling, men som museet valt att inte accedera efter en tids överväganden. Det gäller även vissa typer av massmaterial från arkeologiskt eller naturhistoriskt fältarbete. När sådana material har analyserats och resultaten publicerats och arkiverats behålls, i vissa fall, bara ett prov för framtida forskning.

Oavsett om det gäller accederade objekt eller inte, så kräver avyttring alltid noggranna överväganden enligt den fastställda policyn. Den största skillnaden är att museets organisation alltid bör fatta beslut om föreslagen deaccession, men kan delegera beslut om icke-accederat material.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet