Datum – senaste mer exakt

Svensk översättning

Datum – senaste mer exakt

Definition

En term som beskriver i hur stor utsträckning som Datum – senaste är korrekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer. Om fältet lämnas tomt kan man anta att det registrerade Datum – senaste är korrekt.

Exempel

förmodligen; troligen; cirka; före; efter

Använd

Registrera bara en gång per Datum – senaste där det behövs.

Informationsgrupp

Information om datum

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust