Datum – tidigaste/enskilda

Svensk översättning

Datum – tidigaste/enskilda

Definition

Det tidigaste troligaste eller exakta datum som en händelse i ett objekts historia tros ha ägt rum.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 06/1972; 1899; 29.1.1994; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång per händelse i ett objekts historia. Om det exakta datumet för en händelse är känt eller om endast ett troligt datum är känt, registrera endast Datum – tidigaste/enskilda.

Informationsgrupp

Information om datum

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust