Datum – relation

Svensk översättning

Datum – relation

Definition

Hur ett Datum relaterar till en händelse i ett objekts historia.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

snidad; beställd; dekorerad; designad; tillverkad; såld; använd; graverad; målad; producerad; insamlad

Använd

Så många gånger som behövs för en Produktion av objekt – datum eller Relaterad händelse – datum.

Informationsgrupp

Information om datum

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet