Information om skada eller förlust

Svensk översättning

Använd för att registrera en händelse vid förlust eller skada. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:

  • Skada eller förlust – datum
  • Skada eller förlust – kommentar
  • Skada eller förlust – orsak
  • Skada eller förlust rapporterad av (Per)
  • Skada eller förlust – referensnummer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet