Informasjon om skade eller tap

Norsk oversettelse

Brukes for å registrere tap av eller skade på objekter. Referer til objektet ved å bruke enheten Objektnummer i gruppen Objektidentifisering.

Informasjonsenheter:

  • Skade/tap – referansenummer
  • Skade/tap – dato
  • Skade/tap – skademelder (Per)
  • Skade/tap – metode
  • Skade/tap – merknad