Skada eller förlust – datum

Svensk översättning

Skada eller förlust – datum

Definition

Det datum då ett objekt först konstaterades vara skadat eller borta.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång varje gång ett objekt är skadat eller försvunnet.

Informationsgrupp

Information om skad eller förlust

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet