Skada och förlust - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för hur museet hanterar skadade och försvunna objekt. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vilka inom museet bör informeras om att objekt skadats eller misstänks vara försvunna?
  • Vem ansvarar för att vidta åtgärder?
  • Vilka interna kontroller bör genomföras för att hitta objekt som inte finns på sina registrerade platser?
  • Vem beslutar om när kontakt ska tas med polis och försäkringsbolag för att informera om misstänkta stölder?
  • Vem ansvarar för att hantera eventuellt intresse från media vid incidenter?
  • Hur utvärderas incidenter för att kunna dra nytta av de erfarenheter som gjorts?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas när objekt försvinner eller skadas. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Ägare till saknade eller skadade objekt som inte tillhör museet informeras. Museet är fullständigt öppen mot långivaren och upprätthåller förtroendet även när något går fel.
Omständigheterna kring alla incidenter dokumenteras så fullständigt som möjligt, inklusive skada på eller förlust av objekt. Detaljerad dokumentation kan behövas för intern översyn, skadeersättning via försäkring eller vid polisutredning.
Tillståndsrapportering, inklusive foton, utförs för skadade objekt. Detta utgör första steget i planering av lämplig konservering.
Polisen kan få tillräcklig information om stulna objekt, inklusive eventuella foton, för att identifiera dem om de återfinns. Förövare kommer troligen att avlägsna objektnummer från stulna objekt.
Alla beslut och åtgärder vid skada eller förlust dokumenteras i sin helhet. Det går att förklara hur incidenter som inneburit skada eller förlust har hanterats vid framtida utredningar eller tvister.
Erfarenheter som gjorts vid incidenter används för att förbättra relevanta policyer och arbetsrutiner. Misstag som går att undvika upprepas inte.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet