Reproduktion – nuvarande placering

Svensk översättning

Reproduktion – nuvarande placering

Definition

Nuvarande placering för en reproduktion.

Registrering

Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel

U.23.2.4a; låda 3; hylla 4; N:/bild/1955/3

Använd

Registrera en gång per reproduktion eller del av reproduktion.

Informationsgrupp

Information om reproduktion

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet